Dự án bất động sản

Trường đại học quốc tế Miền Đông

Trên cơ sở thỏa thuận về chương trình liên kết, hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương với Đại Học Quốc Gia TP.HCM giai đoạn 2007 – 2015 và thỏa thuận hợp tác giữa thành lập Trường Đại Học Quốc Gia TP.HCM với Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC), trường Đại học Kỹ thuật Quốc tế Becamex ( Becamex University) được thành lập là một  trường thành viên của Đại họcquốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Xuất phát từ nhu cầu cung ứng nguồn lao động qua đào tạo và đội ngũ cán bộ với trình độ kỹ thuật, công nghệ cao thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn tỉnh Bình Dương sau năm 2015, từ tháng 9/2008 công ty Becamex IDC và Trường Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác chuẩn bị đề án chính thức cho việc ra đời Becamex University vào năm 2010.

1/ Giới thiệu chung:
 • Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông.
 • Tên tiếng Anh: Eastern International University.
 • Địa điểm:Thành phố mới –Khu liên hợp CN–DV - ĐT Bình Dương
 • Diện tích xây dựng: 26 ha
 • Quy mô: 24.000 sinh viên
 • Đơn vị quy hoạch Công ty tư vấn quy hoạch Subana (Singapore)
2/ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Becamex University.

- Mục tiêu:

Đào tạo nhân lực, nhân tài, nhân cách theo hướng chuyên nghiệp, thực hành và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Dương và khu vực Miền Đông nam Bộ. Phấn đấu đến 2020 Becamex University được xếp ở tốp 20 trường hàng đầu Việt Nam, 100 trường tốp đầu Đông Nam Á, 250 trường tốp đầu Châu Á và 2.000 trường tốp đầu thế giới; sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Becamex University ngang tầm những trường cùng tốp xếp hạng.

- Chức năng:
 • Becamex University đào tạo đa cấp (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau năm 2015 xem xét mở đào tạo sau đại học) chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, quản lý .
 • Liên kết quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ cao .
 • Đào tạo bổ sung, nâng cao, cập nhật kiến thức.
 • Liên thông các bậc, các ngành học trong, ngoài trường.
 • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ.
 • Là cơ sở văn hóa và nâng cao dân trí của cộng đồng Bình Dương.
- Nhiệm vụ:
 • Đào tạo đáp ứng 90% nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ của Tổng Công ty Becamex; khoảng 65% cho Bình Dương và khoảng 10% cho các tỉnh Miền Đông Nam Bộ với trình độ kỹ thuật công nghệ cao.
 • Đào tạo đủ các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà Becamex và Bình Dương cần.
 • Đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và đưa tiến bộ kỹ thuật công nghệ Bình Dương kịp tầm các nước phát triển.
 • Lực lượng nòng cốt cho ( các ) khu công nghệ cao Bình Dương.
3/ Dự kiến qui mô, cơ cấu ngành nghề, cấp đào tạo, kế hoạch tuyển sinh.- Quy mô đào tạo :
 • Giai đoạn 1:  (năm 2010)  7.600 sinh viên
 • Giai đoạn hoạt động ổn định: ( 2020) 24.000 sinh viên
Cơ cấu lĩnh vực đào tạo:Dự kiến số lượng đào tạo theo lĩnh vực.
 
STT Lĩnh vực đào tạo Số lượng học viên
1  Kỹ thuật, công nghệ 18.000
2  Quản lý , quản lý công nghiệp & môi trường và các ngành khác 6.000
Tổng cộng 24.000

Dự kiến kế hoạch tuyển sinh
 
STT Loại học viên Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020
1 Đại học 600 1.500 2.000
2 Cao đẳng 1.500 3.000 1.500
3 Trung cấp 1.000 3.000 3.000
4 Sơ cấp 4.000 8.000 10.000
5 Đào tạo lại, cập nhật kiến thức 5.00 1.000 1.500
Tổng cộng 7.600 16.500 18.000

4/ Các giai đoạn phát triển của Becamex University

Giai đoạn 1: (2010 - 2013)
 • Ưu tiên phát triển đào tạo Kỹ thuật viên;Trung cấp; Cao đẳng.
 • Đào tạo bậc Đại học có chọn lọc và mức độ.
 • Ưu tiên đào tạo các ngành trang bị nhanh, ít tốn kém, phục vụ ngay nhu cầu nhân lực địa phương và toàn vùng Đông nam bộ (Điện dân dụng ; Điện công nghiệp; Quản lý công nghiệp; Bảo dưỡng công nghiệp; Công nghệ thông tin; Điều dưỡng; Quản trị du lịch; Quản lý môi trường; Ngoại ngữ ...).
 • Đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác quốc tế ; Liên kết đào tạo bán du học hoặc du học tại chỗ (tập trung vào các Đại học Singapore , Mỹ , Nhật , Úc ... ).
 • Củng cố và phát triển đội ngũ giảng viên; cán bộ quản lý; cơ sở vật chất phục vụ cho các giai đoạn sau.
Giai đoạn 2: (2013 - 2015)
 • Tiếp tục phát triển Giai đoạn 1
 • Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế.
 • Đào tạo bậc ĐH thêm các ngành : Điện; Điện tử; Cơ khí; Chế biến.
Giai đoạn 3: sau 2015
 • Tiếp tục phát triển Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2.
 • Hoàn thiện và phấn đấu để trở thành Đại học đa ngành, đa lãnh vực.
 • Bắt đầu đào tạo Sau Đại học một số ngành.
 • Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế.
 • Triển khai mảng công tác nghiên cứu khoa học.
5/ Bộ máy quản lý.

- IUT Becamex theo mô hình tổ chức đại học tư thục cổ phần hóa. Hội đồng quản trị trường với số thành viên và trách nhiệm quyền hạn theo luật ban hành.

- Quản lý hành chánh 2 cấp: Trường và Khoa .

- Ban giám hiệu trường có một hiệu trưởng và 3 hiệu phó.

- Hội đồng khoa học - đào tạo có chức năng nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng và hội đồng quản trị về đào tạo và hoạt động khoa học.

- Các khoa khoa học ứng dụng và khoa chuyên môn dự kiến ( trong qúa trình phát triển ) sẽ có:
 • Khoa khoa học ứng dụng ( dạy kiến thức cơ bản )
 • Khoa Kỹ thuật điện - điện tử với 3 chuyên ngành (điện dân dụng công nghiệp, điều khiển tự động, điện tử viễn thông).
 • Khoa Công nghệ thông tin với 4 chuyên ngành (kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính và truyền thông, hệ thống thông tin).
 • Khoa Kỹ thuật cơ khí với 5 chuyên ngành (Cơ khí chế tạo máy, cơ khí chính xác - thiết bị y dược, kỹ thuật điện lạnh, bảo dưỡng công nghiệp, kỹ thuật hệ thống công nghiệp).
 • Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường với 2 chuyên ngành (quản lý công nghiệp, kỹ thuật và quản lý môi trường).
 • Khoa kỹ thuật chế biến với 2 chuyên ngành (công nghệ dệt may, công nghệ chế biến gỗ).
 • Khoa điều dưỡng
 • Khoa Kinh tế và Quản trị .
 • Khoa Việt ngữ - Ngoại ngữ.
- Trong quá trình hoạt động phát triển, tùy nhu cầu thực tế sẽ tổ chức hình thành  các khoa, các chuyên ngành phù hợp.

- Các phòng và các đơn vị trực thuộc ban giám hiệu trường:
 • Phòng giáo vụ và quản lý học viên.
 • Phòng tổ chức - hành chính - quản trị - đối ngoại.
 • Phòng kế hoạch - tài vụ - dịch vụ kỹ thuật.
 • Thư viện, một số phòng thí nghiệm, xưởng, trung tâm.