Tên danh mục

Liên hệ người phụ trách

Giám đốc điều hành
  • Ông: NGUYỄN THÀNH TUẤN. Điện thoại: 0972 39 7777 -  0907 07 5599
Phó giám đốc điều hành
  • Anh: ĐẶNG MINH THÔNG. Điện thoại:  0918 23 8788 - 0937 23 8788
Thư ký
  • Chị: CAO THỊ CẨM GIÀU. Điện thoại: 0933.400.666