Tên danh mục

Hồ sơ pháp lý - Lĩnh vục kinh doanh

VĂN PHÒNG BĐS THÀNH TUẤN được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 46C8006548 do UBND huyện Bến Cát cấp ngày 06/06/2006.

Ban giám đốc:
  • Ông Nguyễn Thành Tuấn
Lĩnh vực kinh doanh:
  • Bất động sản 
  • Cafe - Nhà Hàng