Tên danh mục

Thư ngỏ

          Trong vận hội lớn của nền kinh tế hội nhập toàn cầu, Việt Nam như con thuyền giương bườm ra biển lớn, chào đón những làn sóng đầu tư từ nước ngoài, những nguồn vốn khổng lồ ồ ạt đổ vào thị trường trong nước tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn không ít khó khăn, thách thức.